ЗВІТНІСТЬ

Зміст звіту:

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2011 рiк
Данi про дату та мiсце оприлюднення рiчної iнформацiї
Основнi вiдомостi про емiтента
Інформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)
Інформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi
Інформацiя про посадових осiб емiтента
Інформацiя про загальнi збори акцiонерiв
Інформацiя про дивiденди
Інформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент
Вiдомостi про цiннi папери емiтента
Опис бiзнесу
Інформацiя про майновий стан та фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента:
— Рiчна фiнансова звiтнiсть
— Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк
— Звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк
— Звiт про власний капiтал за 2011 рiк
— Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк

Ознайомитися зі звітом: натиснути тут.

Зміст звіту:

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2012 рiк
Данi про дату та мiсце оприлюднення рiчної iнформацiї
Основнi вiдомостi про емiтента
Інформацiя про посадових осiб емiтента
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Інформацiя про загальнi збори акцiонерiв
Вiдомостi про цiннi папери емiтента
Інформацiя про майновий стан та фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента:
— Інформація щодо вартості чистих активів емітента
— Рiчна фiнансова звiтнiсть
— Звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк
— Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк
— Звiт про власний капiтал за 2012 рiк
— Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Ознайомитися зі звітом: натиснути тут.

Зміст звіту:

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2013 рiк
Данi про дату та мiсце оприлюднення рiчної iнформацiї
Основнi вiдомостi про емiтента
Інформацiя про посадових осiб емiтента
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Інформацiя про загальнi збори акцiонерiв
Вiдомостi про цiннi папери емiтента
Інформацiя про майновий стан та фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента:
— Інформація щодо вартості чистих активів емітента
— Рiчна фiнансова звiтнiсть
— Звiт про фiнансовi результати за 2013 рiк
— Звiт про рух грошових коштiв за 2013 рiк
— Звiт про власний капiтал за 2013 рiк
— Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Аудиторський висновок: відомості та текст

Ознайомитися зі звітом: натиснути тут.

Зміст звіту:

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2014 рiк
Данi про дату та мiсце оприлюднення рiчної iнформацiї
Основнi вiдомостi про емiтента
Інформацiя про посадових осiб емiтента
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Інформацiя про загальнi збори акцiонерiв
Вiдомостi про цiннi папери емiтента
Інформацiя про майновий стан та фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента:
– Інформація щодо вартості чистих активів емітента
– Рiчна фiнансова звiтнiсть
– Звiт про фiнансовi результати за 2014 рiк
– Звiт про рух грошових коштiв за 2014 рiк
– Звiт про власний капiтал за 2014 рiк
– Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Аудиторський висновок: відомості та текст

Ознайомитися зі звітом: натиснути тут.

Зміст звіту:

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2015 рiк
Данi про дату та мiсце оприлюднення рiчної iнформацiї
Основнi вiдомостi про емiтента
Інформацiя про посадових осiб емiтента
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Інформацiя про загальнi збори акцiонерiв
Вiдомостi про цiннi папери емiтента
Інформацiя про майновий стан та фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента:
– Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
– Рiчна фiнансова звiтнiсть
– Звiт про фiнансовi результати за 2015 рiк
– Звiт про рух грошових коштiв за 2015 рiк
– Звiт про власний капiтал за 2015 рiк
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Ознайомитися зі звітом: натиснути тут.

Зміст звіту:

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2016 рiк
Данi про дату та мiсце оприлюднення рiчної iнформацiї
Основнi вiдомостi про емiтента
Інформацiя про посадових осiб емiтента
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Інформацiя про загальнi збори акцiонерiв
Вiдомостi про цiннi папери емiтента
Інформацiя про майновий стан та фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента:
– Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
– Рiчна фiнансова звiтнiсть
– Звiт про фiнансовi результати за 2016 рiк
– Звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк
– Звiт про власний капiтал за 2016 рiк
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Ознайомитися зі звітом: натиснути тут.

Зміст звіту:

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк
Данi про дату та мiсце оприлюднення рiчної iнформацiї
Основнi вiдомостi про емiтента
Інформацiя про посадових осiб емiтента
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Інформацiя про загальнi збори акцiонерiв
Вiдомостi про цiннi папери емiтента
Інформацiя про майновий стан та фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента:
– Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
– Рiчна фiнансова звiтнiсть
– Звiт про фiнансовi результати за 2017 рiк
– Звiт про рух грошових коштiв за 2017 рiк
– Звiт про власний капiтал за 2017 рiк
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Ознайомитися зі звітом: натиснути тут.

Зміст звіту:

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк
Основнi вiдомостi про емiтента
Інформацiя про посадових осiб емiтента
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Інформацiя про загальнi збори акцiонерiв
Вiдомостi про цiннi папери емiтента
Інформацiя про майновий стан та фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента:
– Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
– Рiчна фiнансова звiтнiсть
– Звiт про фiнансовi результати за 2018 рiк
– Звiт про рух грошових коштiв за 2018 рiк
– Звiт про власний капiтал за 2018 рiк
Відоhttps://ukrstalproekt.com.ua/wp-content/uploads/2019/04/Zvit-za-2018-r..pdfмості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Ознайомитися зі звітом:  натиснути тут.