ПРО КОМПАНІЮ

МАЙЖЕ ПІВВІКУ ПЛІДНОЇ РОБОТІ У СФЕРІ ПРОЕКТУВАННЯ – ЦЕ НАШ ІНСТИТУТ.

У складі інституту працюють сертифіковані інженери.

Тут до Ваших послуг фахівці у всіх областях проектування — фахівці, що мають багаторічний досвід, високу кваліфікацію за всіма спеціальностями. Інститут «Укрстальпроект» був заснований в 1988 році на базі ПКБ РПО «Укрстальконструкція», яке було організовано в 1965 році. Створення організації диктувалося необхідністю забезпечення заводів металоконструкцій та інших підприємств Республіканського виробничого об’єднання необхідною проектною та конструкторською документацією. За останні роки структура інституту з розширенням профілю діяльності значно змінилася.

У стінах інституту працює унікальна для України широкопрофільна технологічна група, дві групи конструкторів по металу і бетону, будівельні архітектори, сантехніки та електрики, яким під силу виконати будь-які завдання в сфері проектування.

Майже за півстоліття роботи ПКБ, а потім інститутом «Укрстальпроект» були виконані комплексні проекти, розроблені проекти і побудовані будинки модульного типу з гіпсокартону і профлиста для дитячого оздоровчого табору Інгулецького ГЗК. Крім того, за проектами інституту побудовані і реконструйовані завод зварювальних матеріалів і завод засобів механізації у м. Дніпро, завод алюмінієвих будівельних конструкцій, виробничий корпус заводу «Енергоавтоматика» у м. Дніпро; обстежена, запроектована та побудована оригінальна покрівля головного корпусу Північного ГЗК після аварії.

В останні роки, фахівцями інституту виконувалися проекти по таких об’єктах, як ВАТ «Запоріжсталь», ВАТ «Північний ГЗК», ВАТ «Південний ГЗК», ТОВ «Демурінський ГЗК», «Інгулецький ГЗК», адміністративно – побутового корпусу заводу «Дніпросталь».

Нашим підприємством виконувалися проекти супермаркетів, відділень банків, проводилося обстеження конструкцій стадіонів та багато іншого.

Спільно з іноземними фірмами  — постачальниками обладнання, запроектовані цілі підприємства і окремі виробничі лінії (так було виконано об’єкти на ВАТ Дніпровський крохмалепатоковий комбінат, ВАТ «Інтерпайп НТЗ» – цех обробки коліс, цех остаточної обробки труб ТПЦ-5, вапняно-випалювальний комплекс, тощо).

Співпраця велася з фірмами Італії (Cimprogetti Srl) і (Danieli), США (GSI International), Австрії, Сербії, Голландії та Франції.

Информація для НКЦБФР

УВАГА:
9 липня 2017 року ПРАТ УАПКТІ “Укрстальпроект” отримало повідомлення, згідно з яким в ПРАТ УАПКТІ “Укрстальпроект” відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. Новим власником акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій ПРАТ УАПКТІ “Укрстальпроект” є Товариство З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ». Код ЄДРПОУ 38955450, місце знаходження: 49041, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Праці, будинок 2 Т. Загальна кількість акцій до змін – 0, загальна кількість акцій після змін – 805, загальна кількість голосуючих акцій після змін – 805, частка акціонера після змін – 42,25722%.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про зміну складу посадових осіб емітента) емітента I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ ПРОЕКТНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”” 2. Код за ЄДРПОУ: 01417802. 3. Місцезнаходження: 49038, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Пастера, будинок 10. 4. Міжміський код, телефон та факс: 056 778 28 17 5. Електронна поштова адреса: zao@ukrstalproekt.com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.ukrstalproekt.com.ua 7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента. II. Текст повідомлення 23 жовтня 2017 року за наказом Голови правління ПРАТ УАПКТІ “Укрстальпроект” (наказ 24-к від 23.10.2017 року) було звільнено головного бухгалтера ПРАТ УАПКТІ “Укрстальпроект”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Говоруха А.М. перебувала на посаді 19 років 10 місяців (обрана протоколом загальних зборів акціонерів №9 від 10.12.1997 року, переобрана протоколами загальних зборів акціонерів: №12 від 30.03.2000 року, №37 від 06.03.2003 року, №18 від 28.02.2006 року; наказами: №21-а від 24.02.2011 року, №13-а від 26.02.2014 року, №27а від 01.03.2017 року на підставі відповідних рішень загальних зборів акціонерів). Говоруха А.М. не надала згоди на поширення її персональних даних. 24 жовтня 2017 року за наказом Голови правління ПРАТ УАПКТІ “Укрстальпроект” (наказ 25-к від 23.10.2017 року) було призначено головного бухгалтера ПРАТ УАПКТІ “Укрстальпроект” Сновальову Любов Миколаївну на підставі її заяви (за сумісництвом). Сновальова Л.М. не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ УАПКТІ “Укрстальпроект”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Головний бухгалтер ПРАТ УАПКТІ “Укрстальпроект” призначена на посаду безстроково. Інформація про інші посади, які обіймала головний бухгалтер протягом останніх п’яти років: з 22.12.2009 року ТОВ «Аптека 7» заступник головного бухгалтера; з 13.05.2016 року ТОВ «Мед-Сервіс Юг» головний бухгалтер; 02.03.2016 року ТОВ «Цифротех» заступник головного бухгалтера; з 01.08.2016 року ТОВ «Мед-Сервіс Харків» головний бухгалтер; з 20.04.2017 року ТОВ «ПРИВАТОФИС» головний бухгалтер (станом на 24.10.2017р. є основним місцем роботи). Головний бухгалтер ПРАТ УАПКТІ “Укрстальпроект” не надала згоди на поширення її персональних даних. III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Найменування посади Голова правління Кушніров Леонід Аронович 24.10.2017


Повідомлення про зміну акціонерів