АКЦІОНЕРАМ ТА ІНВЕСТОРАМ

ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД 04.05.2023 ПРО ВІДСУТНІСТЬ КВОРУМУ НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ 28.04.2023

 Шановні акціонери!

ПрАТ «УАПКТІ «Укрстальпроект» повідомляє про відсутність кворуму для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів, що були призначені на 28.04.2023, в зв’язку з реєстрацію для участі у зборах 0 (нуль) акціонерів (їх представників) (протокол засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 03.05.2023).
Відповідно до положень ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та та пункту 7 розділу ІІ Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 №236, в зв’язку з відсутністю кворуму, дистанційні річні загальні збори акціонерів ПрАТ «УАПКТІ «Укрстальпроект», які були скликані на 28.04.2023, не відбулися.

Директор ПрАТ «УАПКТІ «Укрстальпроект»                                  Роман ТИШКО

Дата розміщення повідомлення: 04.05.2023.

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)
 

В зв’язку з закінченням 01 травня 2023 року трирічного терміну повноважень Директора ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” Тишка Романа Олеговича, обраного рішенням Наглядової ради від 29 квітня 2020 року (протокол №29/04-2020 від 29 квітня 2020 року), 01 травня 2023 року Наглядовою радою ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №01/05-2023 від 01.05.2023 року) прийнято рішення про продовження з 02 травня 2023 року на 3 (три) роки (по 02 травня 2026 року) терміну повноважень Директора Тишка Романа Олеговича. Тишко Роман Олегович не володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Інформація про інші посади, які обіймав директор протягом останніх п’яти років: фiнансовий директор ТОВ “Приватофис”, код ЄДРПОУ 33546549. Тишко Р.О. не надав згоди на поширення його персональних даних.

Дата розміщення інформації: 02.05.2023 (1 2).
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість акцій окремо за кожним типом, якщо статутний капітал акціонерного товариства представлений двома і більше типами/класами акцій).

 

Електронна форма бюлетеня для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 28.04.2023.

 

Річні загальні збори акціонерів 28.04.2023:

1) повідомлення про проведення загальних зборів;
2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (24.03.2023)  (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами/класами акцій);
3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСУТНІСТЬ КВОРУМУ 

Шановні акціонери!

ПрАТ «УАПКТІ «Укрстальпроект» повідомляє про відсутність кворуму для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів, призначених на 12.12.2022 (протокол засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 16.12.2022).

Відповідно до положень ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», в зв’язку з відсутністю кворуму, дистанційні річні загальні збори акціонерів ПрАТ «УАПКТІ «Укрстальпроект», які були скликані на 12.12.2022, не відбулися.

Директор ПрАТ «УАПКТІ «Укрстальпроект»                                  Роман ТИШКО

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій)

Єдиний бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 12.12.2022.

Річні загальні збори акціонерів 12.12.2022:

1) повідомлення про проведення загальних зборів;
2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій);
3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;
4) основні показники фінансово-господарської діяльності товариства.

ПОВІДОМЛЕННЯ

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ»!

 

Рішенням Наглядової Ради ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» згідно протоколу №10/02-2022 від 10.02.2022 було прийнято рішення про проведення 29.04.2022 об 10 год. 00 хв. чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Пастера, буд. 10, 2 поверх (кабінет Директора), із наступним порядком денним:

 

1.      Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.      Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

3.      Затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

4.    Розгляд звіту Директора ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” про фінансово-господарську діяльність ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” у 2021 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5.      Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” про її роботу у 2021 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6.      Затвердження річного звіту (річних результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”) за 2021 рік.

7.      Розподіл прибутку і збитків ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” за результатами діяльності ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” у 2021 році.

8.      Про попереднє схвалення (надання згоди) на вчинення ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” значних правочинів.

 

У зв’язку з введенням в Україні воєнного стану із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб (Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022) та його продовженням з 05 год. 30 хв. 26.03.2022 строком на 30 діб (Указ Президента України №133/2022 від 14.03.2022), з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було прийнято рішення №177 від 16.03.2022 (зі змінами, внесеними рішеннями НКЦПФР №250 від 04.04.2022), яким визначено, що у разі неможливості проведення загальних зборів акціонерів в період дії воєнного стану відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів або у разі прийняття наглядовою радою товариства рішення про недоцільність проведення загальних зборів акціонерів в період дії воєнного стану, загальні збори акціонерів акціонерного товариства мають бути проведені протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану.

В зв’язку з прийнятим Наглядовою радою ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» рішенням про недоцільність проведення загальних зборів акціонерів в період воєнного стану (протокол засідання №18/04-2022 від 18.04.2022) ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» повідомляє, що чергові (річні) загальні збори акціонерів товариства за підсумками діяльності у 2021 році будуть проведені протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану.

Про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів акціонери будуть повідомлені в порядку, передбаченому ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації про емітента ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) у форматі електронного документу та у машиночитальному форматі – натиснути тут

ПОВІДОМЛЕННЯ

Підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, що відбулись 16 квітня 2021 року. Читати тут.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації про емітента ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (відомості про зміну складу посадових осіб емітента):

– у форматі електронного документу – натиснути тут

– у машиночитальному форматі – натиснути тут

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації про емітента ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) у форматі електронного документу та у машиночитальному форматі – натиснути тут

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації про емітента ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій)  у форматі електронного документу та у машиночитальному форматі – натиснути тут

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів та проект порядку денного

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ ПРОЕКТНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 01417802 (надалі за текстом – “Товариство” або “ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ””), місцезнаходження якого зареєстровано за адресою: 49038, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Пастера, будинок 10, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової ради Товариства, які відбудуться 16 квітня 2021р. об 11 год. 00 хв. за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Пастера, будинок 10, другий поверх (кабінет Директора Товариства).

 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах розпочнеться 16 квітня 2021р. з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Пастера, будинок 10, другий поверх (кабінет Директора Товариства).

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 12 квітня 2021р. (на 24 год. 00 хв.).

 

Проект порядку денного:

 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
 3. Затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
 4. Розгляд звіту Директора ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” про фінансово-господарську діяльність ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” у 2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” про її роботу у 2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Затвердження річного звіту (річних результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”) за 2020 рік.
 7. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” за результатами діяльності ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” у 2020 році.
 8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
 9. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
 10. Про внесення змін до статуту та затвердження нової редакції статуту ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
 11. Про попереднє схвалення (надання згоди) на вчинення ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” значних правочинів.

 

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, складений станом на поточну дату (якщо представником акціонера-юридичної особи є її керівник).

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана акціонером фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право у будь-який момент змінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства, а також у разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, станом на 24 год. 00 хв. 12 квітня 2021 року.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ,

ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” в складі однієї особи – Сновальової Любові Миколаївни.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

 

 1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

Проект рішення:

2.1. Проект рішення не надається. Кандидатура Голови загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” буде запропонована під час проведення зборів з числа акціонерів або їх представників, що зареєструються для участі у зборах.

2.2. Проект рішення не надається. Кандидатура Секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” буде запропонована під час проведення зборів з числа акціонерів або їх представників, що зареєструються для участі у зборах.

 

 1. Затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

Проект рішення:

3.1. Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”:

– Голосування на загальних зборах здійснюється таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування;

– Для доповідей з одного питання порядку денного надається до 1 хвилини;

– Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі, якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

– Після відкриття загальних зборів, до розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники зборів втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;

– Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера та/або  його представника і теми (питання порядку денного) виступу; Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

– Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;

– Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;

– Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше однієї хвилини;

– Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова.

– Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються перед голосуванням по тому питанню, по розгляду якого подано заяву;

– Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надається до 10 хвилин на одне питання;

– Підсумки голосування оголошується на загальних зборах акціонерів після складання Лічильною комісією відповідного протоколу;

– Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складення протоколу підсумків голосування.

 

 1. Розгляд звіту Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” у 2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” за 2020 рік.

 

 1. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” про її роботу у 2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

5.1.  Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” про її роботу у 2020 році.

 

 1. Затвердження річного звіту (річних результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”) за 2020 рік.

Проект рішення:

6.1. Затвердити річний звіт (річні результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”) за 2020 рік.

 

 1. Розподіл прибутку і збитків товариства за результатами діяльності ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” у 2020 році.

Проект рішення:

7.1. Прибуток ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” за підсумками 2020 року спрямувати на поточні витрати ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, пов’язані із господарською діяльністю Товариства, на утримання майна (будівель та споруд), що перебуває у власності ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, в належному стані, а також на організацію та поліпшення умов праві співробітників ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

 

 1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

8.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” Островського Олександра Валерійовича, Ляшенко Інни Аркадіївни.

 

 1. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

9.1. Проект рішення щодо нових членів Наглядової ради ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” не надається.

9.2. Вважати повноваження новообраних членів Наглядової ради ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” такими, що набувають чинності та є легітимними, з 16.04.2021р. та є дійсними протягом 3 (трьох) років.

9.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів з новообраними членами Наглядової ради ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

9.4. Встановити, що розмір винагороди члена Наглядової ради є фіксованим та становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок після вирахування та утримання всіх обов’язкових податків та платежів згідно з чинним законодавством України. Винагорода виплачується члену Наглядової ради ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” один раз на рік за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

9.5. Уповноважити виконавчий орган ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (директора) підписати з новообраними членами Наглядової ради ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” цивільно-правові договори (контракти) від імені Товариства.

 

 1. Про внесення змін до статуту та затвердження нової редакції статуту ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

Проект рішення:

10.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” шляхом викладення його в новій редакції.

10.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

10.3. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” підписати нову редакцію Статуту Товариства.

10.4. Уповноважити виконавчий орган ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (директора) виконати всі необхідні дії, пов’язані із державною реєстрацією змін до Статуту ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” у новій редакції згідно чинного законодавства України із правом подання та підписання всіх необхідних для цього документів.

 

 1. Про попереднє схвалення (надання згоди) на вчинення ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” значних правочинів.

Проект рішення:

11.1. Попередньо схвалити (надати згоду) на вчинення ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” значних правочинів, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (укладення, зміна та розірвання всіх видів господарських договорів), протягом одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” на загальну суму, що не повинна перевищувати 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів) гривень.

 

Адреса власного веб-сайту Товариства: http://www.ukrstalproekt.com.ua.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація щодо дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, розміщена у розділі “АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ” за посиланням https://ukrstalproekt.com.ua/aktsioneram-i-investoram/.

 

Після отримання цього повідомлення, акціонер Товариства має право:

–  до дати проведення загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в порядку, передбаченому ст. 78 Закону України “Про акціонерні товариства”, за місцезнаходженням Товариства (Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Пастера, будинок 10, другий поверх (приміщення приймальні Директора Товариства)) у робочі дні та години (понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 години (перерва з 12:00 до 13:00)), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Сновальова Любов Миколаївна (тел. (056) 374 40 34, (066) 710 86 11, е-mail: lnsnovaleva@gmail.com);

– до дати проведення загальних зборів надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

– вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів).

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансово-господарської діяльності підприємства за 2020р. (тис. грн)*

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 54 333 20 256
Основні засоби (за залишковою вартістю) 44 444 2 455
Запаси 1 1
Сумарна дебіторська заборгованість 7 946 7 574
Гроші та їх еквіваленти 1 689 1 361
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4112 1141
Власний капітал 7612 4641
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 10 10
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 46 721 15 615
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 3651 202
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1905 1905
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 1572,17848 87,13911

 

Станом на 08.02.2021р. – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 1 905 штук, кількість голосуючих – 1 888 штук.

Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (12.04.2021р. на 24 год. 00 хв.), загальна кількість акцій ПрАТ “УАПКТІ “Укрстальпроект” становить – 1 905 шт. та голосуючих акцій – 1 888 шт.

 

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ ПРОЕКТНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

 30 квітня 2020 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” прийнято рішення попередньо схвалити (надано згоду) на вчинення ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” значних правочинів, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (укладення, зміна та розірвання всіх видів господарських договорів), протягом одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” на загальну суму, що не повинна перевищувати 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів) гривень. Вартість активів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” за даними останньої річної фінансової звітності складає 4641 тис. грн. Гранична сукупна вартість попередньо схвалених значних правочинів складає 1 508,29% по відношенню до вартості активів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” за даними останньої річної фінансової звітності. Загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” складає 1888 шт.; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” 30.04.2020 року складає 1088 шт.; кількість голосуючих акцій ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, що проголосували “за” прийняття рішення складає 1088 шт.; кількість голосуючих акцій ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, що проголосували “проти” прийняття рішення складає 0 (нуль) шт.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”

(відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

29 квітня 2020 року Наглядовою радою ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №29-04/2020 від 29.04.2020 року) прийнято рішення про припинення повноважень Директора ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” Кушнірова Леоніда Ароновича з 30.04.2020 року. Кушніров Леонід Аронович не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Кушніров Л.А. перебував на посаді 23 роки 5 місяців. Кушніров Л.А. не надав згоди на поширення його персональних даних.

29 квітня 2020 року Наглядовою радою ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №29-04/2020 від 29.04.2020 року) прийнято рішення про обрання Тишко Романа Олеговича директором ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” з 01.05.2020 року. Тишко Роман Олегович не володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Директор ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” призначений на посаду строком на 3 роки. Інформація про інші посади, які обіймав директор протягом останніх п’яти років: фiнансовий директор ТОВ “Приватофис”, код ЄДРПОУ 33546549. Тишко Р.О. не надав згоди на поширення його персональних даних.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”

(відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

З 28 квітня 2020 року на підставі положень п. 1 абз. 2 ч. 1 ст. 57 Закону України “Про акціонерні товариства” припинені повноваження члена Наглядової ради ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” Тишко Романа Олеговича в зв’язку з поданням 13.04.2020р. членом Наглядової ради Тишко Р.О. письмового повідомлення ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” про припинення повноважень члена Наглядової ради Тишко Р.О. за власним бажанням з 28.04.2020р. Тишко Роман Олегович не володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Тишко Роман Олегович був членом Наглядової ради ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” у період з 27.04.2018р. по 27.04.2020р. (включно).

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”

(відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

27 квітня 2020 року Наглядовою радою ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №27/04-2020 від 27.04.2020 року) прийнято рішення про припинення з 27.04.2020 року повноважень Голови Наглядової ради ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” Тишко Романа Олеговича в зв’язку з поданням 13.04.2020р. членом Наглядової ради Тишко Р.О. письмового повідомлення ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” про припинення повноважень члена Наглядової ради Тишко Р.О. за власним бажанням з 28.04.2020р. в порядку положень п. 1 абз. 2 ч. 1 ст. 57 Закону України “Про акціонерні товариства”. Тишко Роман Олегович не володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Тишко Роман Олегович обіймав посаду Голови Наглядової ради ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” у період з 27.04.2018р. по 27.04.2020р.

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”

(відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

27 квітня 2020 року Наглядовою радою ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №27/04-2020 від 27.04.2020 року) прийнято рішення про обрання з 28.04.2020 року Головою Наглядової ради ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” Островського Олександра Валерійовича в зв’язку з поданням 13.04.2020р. членом Наглядової ради Тишко Р.О. письмового повідомлення ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” про припинення повноважень члена Наглядової ради Тишко Р.О. за власним бажанням з 28.04.2020р. в порядку положень п. 1 абз. 2 ч. 1 ст. 57 Закону України “Про акціонерні товариства”. Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” від 27 квітня 2020 року (протокол №27/04-2020 від 27.04.2020 року), член Наглядової ради Островський Олександр Валерійович обраний Головою Наглядової ради ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” з 28 квітня 2020 року. Островський Олександр Валерійович не володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Островський Олександр Валерійович обраний Головою Наглядової ради ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” на строк в межах загального строку дії повноважень членів Наглядової ради згідно рішення загальних зборів акціонерів від 26 квітня 2018 року (протокол загальних зборів акціонерів №26-04/2018 від 26.04.2018р.), а саме: по 27.04.2021р., якщо тільки Наглядовою радою не буде прийнято рішення про переобрання Голови Наглядової ради до закінчення цього строку. Інформація про інші посади, які обіймав Островський О.В. протягом останніх п’яти років: директор ТОВ “Ейсi Дiсi Процессiнг”, ЄДРПОУ 40988265. Островський О.В. є представником акцiонера ПрАТ СК “IНГОССТРАХ”. Островський О.В. не надав згоди на поширення його персональних даних.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів

та проект порядку денного

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ ПРОЕКТНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, ідентифікаційний код юридичної особи 01417802 (надалі за текстом – «Товариство»), місцезнаходження якого зареєстровано за адресою: 49038, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Пастера, будинок 10, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової ради Товариства, які відбудуться «30» квітня 2020р. об 11 год. 00 хв. за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Пастера, будинок 10, другий поверх (кабінет Директора Товариства).

 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах розпочнеться «30» квітня 2020р. з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Пастера, будинок 10, другий поверх (кабінет Директора Товариства).

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «24» квітня 2020р. (на 24 год. 00 хв.).

 

Проект порядку денного:

 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
 3. Затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
 4. Розгляд звіту Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” у 2019 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” про її роботу у 2019 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Затвердження річного звіту (річних результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”) за 2019 рік.
 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” у 2019 році.
 8. Про попереднє схвалення (надання згоди) на вчинення ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” значних правочинів.
 9. Про державну реєстрацію змін до відомостей про ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань складений станом на поточну дату (якщо представником акціонера-юридичної особи є її керівник). Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана акціонером фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право у будь-який момент змінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства, а також у разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, станом на 24 год. 00 хв. «24» квітня 2020 року.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ,

ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” в одній особі – Сновальову Любов Миколаївну.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

 1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

Проект рішення:

2.1. Проект рішення не надається. Кандидатура Голови загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” буде запропонована під час проведення зборів з числа акціонерів або їх представників, що зареєструвались для участі у зборах.

2.2. Обрати Островського Олександра Валерійовича секретарем загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

 1. Затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

Проект рішення:

3.1. Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”:

– Голосування на загальних зборах здійснюється таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування;

– Для доповідей з одного питання порядку денного надається до 1 хвилини;

– Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому;  у разі, якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

– Після відкриття загальних зборів, до розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники зборів втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;

– Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера та/або  його представника і теми (питання порядку денного) виступу; Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

– Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;

– Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;

– Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше однієї хвилини;

– Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова.

– Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються перед голосуванням по тому питанню, по розгляду якого подано заяву;

– Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надається до 10 хвилин на одне питання;

– Підсумки голосування оголошується на загальних зборах акціонерів після складання Лічильною комісією відповідного протоколу;

– Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складення протоколу підсумків голосування.

 1. Розгляд звіту Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” у 2019 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” за 2019 рік.

 1. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” про її роботу у 2019 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

5.1.  Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”  про її роботу у 2019 році.

 1. Затвердження річного звіту (річних результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”) за 2019 рік.

Проект рішення:

6.1. Затвердити річний звіт (річні результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”) за 2019 рік.

 1. Розподіл прибутку і збитків товариства за результатами діяльності ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” у 2019 році.

Проект рішення:

7.1. Прибуток ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” за підсумками 2019 року спрямувати на поточні витрати ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, пов’язані із господарською діяльністю товариства, на утримання майна (будівель та споруд), що перебуває у власності ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”,  в належному стані, а також на організацію та поліпшення умов праві співробітників ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

 1. Про попереднє схвалення (надання згоди) на вчинення ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” значних правочинів.

Проект рішення:

8.1.  Попередньо схвалити (надати згоду) на вчинення ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” значних правочинів, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (укладення, зміна та розірвання всіх видів господарських договорів), протягом одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” на загальну суму, що не повинна перевищувати 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів) гривень.

 1. Про державну реєстрацію змін до відомостей про ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

9.1. Погодити необхідність здійснення ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” всього комплексу дій, необхідного для державної реєстрації змін до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно переліку його акціонерів.

9.2. Уповноважити виконавчий орган ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” на здійснення всього комплексу дій, необхідного для державної реєстрації змін до відомостей про ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно переліку акціонерів товариства, надати виконавчому органу ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” право підпису необхідних для цього документів із правом видачі довіреності від імені товариства на вчинення всього комплексу необхідних дій та підписання необхідних документів самостійно визначеній виконавчим органом особі.

 

Адреса власного веб-сайту Товариства: http://www.ukrstalproekt.com.ua. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація щодо дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, розміщена у розділі “АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ” за посиланням https://ukrstalproekt.com.ua/aktsioneram-i-investoram/.

 

Після отримання цього повідомлення, акціонер Товариства має право:

–  до дати проведення загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в порядку, передбаченому ст. 78 Закону України «Про акціонерні товариства», за місцезнаходженням Товариства (Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Пастера, будинок 10, другий поверх (приміщення приймальні Директора Товариства)) у робочі дні та години (понеділок – п’ятниця з 8:00 до 17:00 години (перерва з 12:00 до 13:00)), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Сновальова Любов Миколаївна (тел. (056) 374 40 34, (066) 710 86 11, е-mail: lnsnovaleva@gmail.com);

– до дати проведення загальних зборів надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

– вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів).

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019р. (тис. грн)*

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 20256 5877
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2455 1785
Запаси 1 1
Сумарна дебіторська заборгованість 5541 2432
Гроші та їх еквіваленти 1361 1606
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1141 992
Власний капітал 3490 3490
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 10 10
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення 15615 1385
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 166 1154
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1905 1905
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 87,13911 605,77428

 

Станом на 18.02.2020р. – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 1 905 штук, кількість голосуючих – 1 888 штук. Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (24.04.2020 на 24 год. 00 хв.) загальна кількість акцій товариства становить -1 905 та голосуючих акцій – 1 888.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ ПРОЕКТНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, ідентифікаційний код юридичної особи 01417802 (надалі за текстом – «Товариство»), місцезнаходження якого зареєстровано за адресою: 49038, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Пастера, будинок 10, повідомляє про скликання ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ Товариства за рішенням Наглядової ради Товариства, які відбудуться «30» квітня 2019р. об 11 год. 00 хв. за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Пастера, будинок 10, другий поверх (кабінет Директора Товариства).

 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах розпочнеться «30» квітня 2019р. з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Пастера, будинок 10, другий поверх (кабінет Директора Товариства).

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «23» квітня 2019р. (на 24 год. 00 хв.).

 

Проект порядку денного:

 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
 3. Затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
 4. Розгляд звіту Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” у 2018 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” про її роботу у 2018 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Затвердження річного звіту (річних результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”) за 2018 рік.
 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” у 2018 році.
 8. Про попереднє схвалення (надання згоди) на вчинення ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” значних правочинів.

 

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань складений станом на поточну дату (якщо представником акціонера-юридичної особи є її керівник). Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана акціонером фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право у будь-який момент змінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства, а також у разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, станом на 24 год. 00 хв. «23» квітня 2019 року.

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ,

ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” в одній особі – Сновальову Любов Миколаївну.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

 1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

Проект рішення:

 • Проект рішення не надається. Кандидатура Голови загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” буде запропонована під час проведення зборів з числа акціонерів або їх представників, що зареєструвались для участі у зборах.
 • Обрати Кушнірова Леоніда Ароновича секретарем загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
 1. Затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

Проект рішення:

3.1. Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”:

– Голосування на загальних зборах здійснюється таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування;

– Для доповідей з одного питання порядку денного надається до 1 хвилини;

– Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому;  у разі, якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

– Після відкриття загальних зборів, до розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники зборів втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;

– Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера та/або  його представника і теми (питання порядку денного) виступу; Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

– Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;

– Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;

– Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше однієї хвилини;

– Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова.

– Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються перед голосуванням по тому питанню, по розгляду якого подано заяву;

– Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надається до 10 хвилин на одне питання;

– Підсумки голосування оголошується на загальних зборах акціонерів після складання Лічильною комісією відповідного протоколу;

– Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складення протоколу підсумків голосування.

 1. Розгляд звіту Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”у 2018 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” за 2018 рік.

 1. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” про її роботу у 2018 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

5.1.  Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”  про її роботу у 2018 році.

 1. Затвердження річного звіту (річних результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”) за 2018 рік.

Проект рішення:

6.1. Затвердити річний звіт (річні результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”) за 2018 рік.

 1. Розподіл прибутку і збитків товариства за результатами діяльності ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” у 2018 році.

Проект рішення:

7.1. Прибуток ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” за підсумками 2018 року спрямувати на поточні витрати ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, пов’язані із господарською діяльність товариства, на утримання майна (будівель та споруд), що перебуває у власності ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”,  в належному стані, а також на організацію та поліпшення умов праві співробітників ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

 1. Про попереднє схвалення (надання згоди) на вчинення ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” значних правочинів.

Проект рішення:

8.1.  Попередньо схвалити (надати згоду) на вчинення ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” значних правочинів, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, протягом одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” на загальну суму, що не повинна перевищувати 50 000 000,00 (п’ятдесяти мільйонів) гривень.

 

 

Адреса власного веб-сайту Товариства: http://www.ukrstalproekt.com.ua

 

Після отримання цього повідомлення, акціонер Товариства має право:

–  до дати проведення загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в порядку, передбаченому ст. 78 Закону України «Про акціонерні товариства», за місцезнаходженням Товариства (Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Пастера, будинок 10, другий поверх (приміщення приймальні Директора Товариства)) у робочі дні та години (понеділок – п’ятниця з 8:00 до 17:00 години (перерва з 12:00 до 13:00)), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Сновальова Любов Миколаївна (тел. (056) 374 40 34, (066) 710 86 11, е-mail: lnsnovaleva@gmail.com);

– до дати проведення загальних зборів надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

– вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів).

Станом на 01.03.2019р. – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 1 905 штук, кількість голосуючих – 1 888.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018р. (тис. грн)*

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 5 877 4 086
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 785 1 842
Запаси 1 1
Сумарна дебіторська заборгованість 2 432 1 122
Гроші та їх еквіваленти 1 606 1 117
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 992 -141
Власний капітал 3 490 3 490
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 10 10
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 244
Поточні зобов’язання і забезпечення 1 385 483
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 1 154 263
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1905 1905
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 605,77428 138,05774

Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (23.04.2019 на 24 год. 00 хв.) загальна кількість акцій товариства становить -1 905 та голосуючих акцій – 1 888.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ ПРОЕКТНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ»

(надалі за текстом – Товариство, код ЄДРПОУ 01417802)

 

Дата проведення голосування: «30» квітня 2019р.

 

Підсумки голосування за 1 питанням порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, які брали участь у голосуванні: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім), що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Питання, винесене на голосування: 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування:

1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» в одній особі – Сновальову Любов Миколаївну.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПРАТ «УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ» після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

Кількість голосів «за»: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім) голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів «проти»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів «утримався»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Прийняте рішення щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» в одній особі – Сновальову Любов Миколаївну.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПРАТ «УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ» після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

 

Підсумки голосування за 2 питанням порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, які брали участь у голосуванні: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім), що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Питання, винесене на голосування: 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ».

Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування:

 • Обрати Тишка Романа Олеговича головою загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ».
 • Обрати Кушнірова Леоніда Ароновича секретарем загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ».

Кількість голосів «за»: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім) голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів «проти»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів «утримався»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

 

Прийняте рішення щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

2.1. Обрати Тишка Романа Олеговича головою загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ».

2.2. Обрати Кушнірова Леоніда Ароновича секретарем загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ».

 

Підсумки голосування за 3 питанням порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, які брали участь у голосуванні: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім), що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Питання, винесене на голосування: 3. Затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ».

Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування:

3.1. Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ»:

– Голосування на загальних зборах здійснюється таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування;

– Для доповідей з одного питання порядку денного надається до 1 хвилини;

– Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому;  у разі, якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

– Після відкриття загальних зборів, до розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники зборів втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;

– Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера та/або  його представника і теми (питання порядку денного) виступу; Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

– Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;

– Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;

– Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше однієї хвилини;

– Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова.

– Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються перед голосуванням по тому питанню, по розгляду якого подано заяву;

– Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надається до 10 хвилин на одне питання;

– Підсумки голосування оголошується на загальних зборах акціонерів після складання Лічильною комісією відповідного протоколу;

– Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складення протоколу підсумків голосування.

Кількість голосів «за»: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім) голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів «проти»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів «утримався»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Прийняте рішення щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

3.1. Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ»:

– Голосування на загальних зборах здійснюється таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування;

– Для доповідей з одного питання порядку денного надається до 1 хвилини;

– Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому;  у разі, якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

– Після відкриття загальних зборів, до розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники зборів втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;

– Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера та/або  його представника і теми (питання порядку денного) виступу; Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

– Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;

– Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;

– Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше однієї хвилини;

– Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова.

– Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються перед голосуванням по тому питанню, по розгляду якого подано заяву;

– Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надається до 10 хвилин на одне питання;

– Підсумки голосування оголошується на загальних зборах акціонерів після складання Лічильною комісією відповідного протоколу;

– Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складення протоколу підсумків голосування.

 

Підсумки голосування за 4 питанням порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, які брали участь у голосуванні: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім), що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Питання, винесене на голосування: 4. Розгляд звіту Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» у 2018 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування: 4.1. Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» за 2018 рік.

Кількість голосів «за»: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім) голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів «проти»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів «утримався»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Прийняте рішення щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: 4.1. Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» за 2018 рік.

 

Підсумки голосування за 5 питанням порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, які брали участь у голосуванні: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім), що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

 

Питання, винесене на голосування: 5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» про її роботу у 2018 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування: 5.1.  Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» про її роботу у 2018 році.

Кількість голосів «за»: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім) голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів «проти»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів «утримався»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Прийняте рішення щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: 5.1.  Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» про її роботу у 2018 році.

 

Підсумки голосування за 6 питанням порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, які брали участь у голосуванні: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім), що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Питання, винесене на голосування: 6. Затвердження річного звіту (річних результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ») за 2018 рік.

Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування: 6.1. Затвердити річний звіт (річні результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ») за 2018 рік.

Кількість голосів «за»: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім) голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів «проти»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів «утримався»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Прийняте рішення щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: 6.1. Затвердити річний звіт (річні результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ») за 2018 рік.

 

Підсумки голосування за 7 питанням порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, які брали участь у голосуванні: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім), що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Питання, винесене на голосування: 7. Розподіл прибутку і збитків товариства за результатами діяльності ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» у 2018 році.

Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування: 7.1. Прибуток ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» за підсумками 2018 року спрямувати на поточні витрати ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ», пов’язані із господарською діяльність товариства, на утримання майна (будівель та споруд), що перебуває у власності ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ», в належному стані, а також на організацію та поліпшення умов праві співробітників ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ».

Кількість голосів «за»: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім) голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів «проти»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів «утримався»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Прийняте рішення щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: 7.1. Прибуток ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» за підсумками 2018 року спрямувати на поточні витрати ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ», пов’язані із господарською діяльність товариства, на утримання майна (будівель та споруд), що перебуває у власності ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ», в належному стані, а також на організацію та поліпшення умов праві співробітників ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ».

 

Підсумки голосування за 8 питанням порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, які брали участь у голосуванні: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім), що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Питання, винесене на голосування: 8. Про попереднє схвалення (надання згоди) на вчинення ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» значних правочинів.

Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування: 8.1.  Попередньо схвалити (надати згоду) на вчинення ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» значних правочинів, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ», протягом одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» на загальну суму, що не повинна перевищувати 50 000 000,00 (п’ятдесяти мільйонів) гривень.

Кількість голосів «за»: 1 088 (одна тисяча вісімдесят вісім) голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів «проти»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість голосів «утримався»: 0 (нуль), що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Прийняте рішення щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: 8.1.  Попередньо схвалити (надати згоду) на вчинення ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» значних правочинів, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ», протягом одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ «УАПКТІ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» на загальну суму, що не повинна перевищувати 50 000 000,00 (п’ятдесяти мільйонів) гривень.

 

Лічильна комісія:                                         Сновальова Л.М.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ

АКЦІОНЕРНИЙ ПРОЕКТНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

ІНСТИТУТ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 01417802)

Протокол №26-04/2018 від 26.04.2018р.

 

 

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ ПРОЕКТНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ»

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Кодекс корпоративного управління (далі – «Кодекс») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ ПРОЕКТНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» (далі – «Товариство»)  є документом, який визначає і закріплює основні принципи та стандарти корпоративного управління Товариства.

1.2. Кодекс розроблено з урахуванням вимог діючого законодавства України.

1.3. Корпоративне управління Товариства являє собою систему відносин між органами Товариства, акціонерами та іншими зацікавленими особами. У широкому розумінні корпоративне управління розглядається як система, за допомогою якої спрямовується та контролюється діяльність Товариства.

1.4. Сутність корпоративного управління Товариства зводиться до системи відносин між інвесторами-власниками Товариства, його менеджерами, а також заінтересованими особами для забезпечення ефективної діяльності Товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин.

 1. МЕТА ТОВАРИСТВА.

2.1. Товариство створене з метою задоволення суспільних потреб у товарах народного споживання, роботах, послугах, для більш повного насичення ринку продукцією та отримання прибутків, а також здійснення на засаді одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів власників майна Товариства та членів трудового колективу у відповідності і на умовах, визначених чинним законодавством України та Статутом Товариства, а також здійснення іншої не забороненої чинним законодавством України діяльності для отримання прибутку.

 1. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ДОТРИМАННЯ.

3.1. Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від того, чи є акціонер резидентом України, від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів.

3.2. Товариство сприяє реалізації та забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, зокрема:

3.2.1. Право на участь в управлінні Товариством шляхом участі та голосування на загальних зборах акціонерів.

Для того, щоб акціонери мали можливість ефективно реалізувати це право, Товариство забезпечує дотримання таких прав акціонерів:

а) брати участь у вирішенні найважливіших питань діяльності Товариства, у тому числі прийняття рішення про внесення змін до статуту, обрання членів Наглядової ради, додатковий випуск акцій, викуп Товариством розміщених ним акцій, укладення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, реорганізацію товариства та інші дії, які призводять до суттєвих корпоративних змін;

б) вчасно отримувати повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів, що містить інформацію про дату, час та місце проведення зборів, а також повний перелік питань порядку денного з обов’язковим зазначенням способу, за допомогою якого акціонери можуть ознайомитися з документами щодо порядку денного. Час, місце проведення та процедура реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства створює сприятливі умови для участі акціонера у зборах. Процедури під час проведення загальних зборів не мають робити участь у голосуванні надмірно складною та витратною;

в) своєчасно та у зручний для акціонера спосіб знайомитися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів, та отримувати додаткову інформацію стосовно питань порядку денного від посадових осіб та інших уповноважених осіб Товариства;

г) вносити пропозиції та вимагати їх включення до порядку денного загальних зборів акціонерів;

ґ) брати участь у загальних зборах акціонерів особисто або через вільно обраного представника, причому голоси, подані на загальних зборах акціонерами та представниками акціонерів, мають однакову силу;

д) брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного або шляхом заочного голосування, причому процедура голосування на загальних зборах акціонерів забезпечує прозорість та надійність підрахунку голосів.

3.2.2. Право на отримання частини прибутку Товариства у розмірі, пропорційному належній акціонерові кількості акцій.

3.2.3. Право на своєчасне отримання повної та достовірної інформації про фінансово-господарський стан Товариства та результати його діяльності, суттєві факти, що впливають або можуть впливати на вартість цінних паперів та (або) розмір доходу за ними, про випуск Товариством цінних паперів тощо.

3.2.4. Право на вільне розпорядження акціями.

3.2.5. Право на надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції:

а) процедура реєстрації права власності забезпечує швидкий, надійний та доступний спосіб реєстрації права власності та отримання належного підтвердження права власності;

б) Товариство вживає всіх заходів для того, щоб запобігти неправомірному втручанню у процедуру реєстрації прав власності з боку посадових осіб органів Товариства та інших акціонерів;

в) при виборі депозитарної установи Товариство керується виключно критеріями незалежності, професійності та її надійності.

3.2.6. Право вимагати обов’язкового викупу Товариством акцій за справедливою ціною в акціонерів, які голосували “проти” певних прийнятих загальними зборами рішень, які обмежують їх права.

3.3. Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів – власників одного типу/класу акцій:

а) кожна випущена Товариством проста акція надає її власнику однаковий обсяг прав;

б) у разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення, яке обмежує права акціонерів – власників привілейованих акцій, такі акціонери мають право голосу стосовно цих питань; у разі, якщо акціонер голосував “проти” прийняття такого рішення, він має право вимагати викупу Товариством належних йому акцій за справедливою ціною;

в) на кожну випущену Товариством акцію одного типу/класу виплачується однаковий розмір дивідендів. Не допускається в рамках одного типу/класу акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів;

г) усім акціонерам надаються рівні права та можливості щодо доступу до інформації.

3.4. Товариство підтримує спілкування акціонерів між собою з питань, що стосуються реалізації основних прав акціонерів.

3.5. Система корпоративного управління забезпечує однаково справедливе ставлення до всіх акціонерів, включаючи дрібних та іноземних акціонерів. Усі акціонери мають можливість вдаватися до ефективних засобів захисту у разі порушення їхніх прав.

3.6. У разі здійснення додаткового випуску акцій Товариством, у випадках, передбачених законодавством України та Статутом, забезпечується рівне переважне право всіх акціонерів придбати додатково випущені акції у кількості, пропорційній їхній існуючій частці у статутному капіталі.

 1. НАГЛЯДОВА РАДА І ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН.

4.1. Наглядова рада і Директор здійснюють управління поточною діяльністю Товариства в межах своєї компетенції.

4.2. Наглядова рада.

4.2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим статутом, положенням про наглядову раду та чинним законодавством України здійснює управління Товариством, а також, контролює та регулює діяльність виконавчого органу – директора Товариства.

4.2.2. Статут та Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «УАПКТІ «Укрстальпроект» чітко визначають компетенцію Наглядової ради, у тому числі перелік повноважень, які відносяться до виключної компетенції Наглядової ради.

До основних функцій Наглядової ради належать:

а) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;

б) ухвалення стратегії Товариства, основного плану дій, політики управління ризиками, затвердження річного бюджету, бізнес-планів Товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;

в) затвердження умов договору, що укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди та визначення форм контролю за діяльністю Директора;

г) здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

ґ) здійснення контролю за ефективністю управління Товариством та, у разі потреби, внесення відповідних змін.

4.2.3. Засідання Наглядової ради проводяться у міру необхідності.

4.2.4. Наглядова рада в разі необхідності приймає рішення про укладення угод стосовно надання Наглядовій раді професійних консультаційних послуг (юридичних, аудиторських тощо).

4.2.5. За підсумками року Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність та загальний стан Товариства.

4.2.6. Члени Наглядової ради обираються та відкликатися загальними зборами акціонерів Товариства.

4.2.7. Члени Наглядової ради мають доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації для прийняття виважених рішень.

4.2.8. Члени Наглядової ради виконують свої обов’язки особисто і не можуть передавати свої повноваження іншим особам.

4.3. Виконавчий орган – Директор.

4.3.1. Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Директор підзвітний Наглядовій раді та загальним зборам акціонерів.

4.3.2. Директор розробляє проекти річних та довгострокових планів Товариства, річних звітів про господарську діяльність, фінансової звітності Товариства.

4.3.3. Директор забезпечує відповідність діяльності Товариства вимогам законодавства, рішенням загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Не рідше одного разу на рік на чергових загальних зборах акціонерах директор звітує акціонерам про свою діяльність.

4.3.4. Директор обирається та відкликається Наглядовою радою.

4.3.5. Кандидати, які висуваються для обрання на посаду директора, повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для належного виконання своїх функцій.

4.3.6. Розмір та форма винагороди директора визначаються Наглядовою радою.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА.

5.1. Посадові особи органів Товариства добросовісно та розумно діють в інтересах Товариства.

5.2. Посадові особи органів Товариства не використовують у власних інтересах ділові можливості Товариства.

5.3. Посадові особи відповідають за заподіяну ними Товариству шкоду, у тому числі за несанкціоноване розголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці, відповідно до чинного законодавства України.

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА.

6.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства може  здійснюватися як через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю.

6.2. Перед прийняттям рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, Товариство може залучити зовнішнього аудитора або іншу особу, що має необхідну кваліфікацію (суб’єкта оціночної діяльності, незалежного експерта тощо) для оцінки умов правочину нормальним ринковим умовам.

6.3. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, мають бути незалежними від впливу директора Товариства, власників крупних пакетів акцій, інших осіб, які можуть бути заінтересованими у результатах проведення контролю.

6.4. Товариство забезпечує проведення об’єктивного та професійного контролю за його фінансово-господарською діяльністю.

 1. КОРПОРАТИВНА ЕТИКА ПОСАДОВИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА.

7.1. Посадові особи Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства та не повинні здійснювати дії, які суперечать чи не відповідають його інтересам.

7.2. Обов’язок діяти в найкращих інтересах Товариства передбачає, що посадові особи Товариства повинні використовувати свої повноваження та можливості, пов’язані зі займаними посадами, виключно в інтересах та на користь Товариства.

7.3. Здійснюючи свої  функції, посадові особи Товариства зобов’язані діяти тільки в межах наданих їм повноважень  та, представляючи Товариство перед третіми особами, поводитися так, щоб не зашкодити власній діловій репутації, діловій репутації інших посадових осіб та Товариству в цілому.

 1. ЗАІНТЕРЕСОВАНІ ОСОБИ.

8.1. Товариство поважає права та враховує законні інтереси заінтересованих осіб (тобто осіб, які мають легітимний інтерес у діяльності Товариства) та активно співпрацює з ними для створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності Товариства.

8.2. Співпраця Товариства із заінтересованими особами та врахування їх інтересів у процесі корпоративного управління сприяє забезпеченню фінансової стабільності та конкурентоспроможності Товариства, досягненню його мети, а також позитивно впливає на ділову репутацію Товариства.

8.3. Здійснюючи свою діяльність, Товариство не порушує права заінтересованих осіб, визначені чинним законодавством України.

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

9.1. З урахуванням специфіки роботи Товариства, керуючись інтересами акціонерів, працівників, клієнтів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, цей Кодекс може бути вдосконалений Товариством шляхом внесення в нього змін та доповнень.

9.2. Зміни та/або доповнення до цього Кодексу вносяться за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства і набувають чинності з моменту їх затвердження загальними зборами акціонерів, якщо інше не буде передбачено рішенням загальних зборів акціонерів.

Цей Кодекс підписаний у відповідності до рішення загальних зборів акціонерів

за п.14.3 протоколу загальних зборів акціонерів Товариства №26-04/2018 від 26.04.2018р.

Голова Загальних зборів акціонерів Товариства ________________________________________

 

/Тишко Р.О./

 

 

 

Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства

 

________________________________________

/Кушніров Л.А./

 

 

«Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента»

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ ПРОЕКТНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”
2. Код за ЄДРПОУ: 01417802.
3. Місцезнаходження: 49038, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Пастера, будинок 10.
4. Міжміський код, телефон та факс: 056 778 28 17
5. Електронна поштова адреса: zao@ukrstalproekt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.ukrstalproekt.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення

26 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018 року) прийнято рішення попередньо схвалити (надано згоду) на вчинення ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” значних правочинів, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” на загальну суму, що не повинна перевищувати 50 000 000,00 (п’ятдесяти мільйонів) гривень. Вартість активів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” за даними останньої річної фінансової звітності складає 4086 тис. грн. Гранична сукупна вартість попередньо схвалених значних правочинів складає 1224% по відношенню до вартості активів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” за даними останньої річної фінансової звітності. Загальна кількість голосуючих акцій ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” складає 1888 шт.; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” 26.04.2018 року складає 1085 шт.; кількість голосуючих акцій ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, що проголосували “за” прийняття рішення складає 1085 шт.; кількість голосуючих акцій ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, що проголосували “проти” прийняття рішення складає 0 (нуль) шт.

26 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018 року) прийнято рішення про припинення повноважень Голови правління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” Кушнірова Леоніда Ароновича з 26.04.2018 року у зв’язку із реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”. Кушніров Леонід Аронович не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Кушніров Л.А. перебував на посаді 21 рік 5 місяців. Кушніров Л.А. не надав згоди на поширення його персональних даних.
26 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018 року) прийнято рішення про обрання Кушнірова Леоніда Ароновича директором ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” з 27.04.2018 року у зв’язку із реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”. Кушніров Леонід Аронович не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Директор ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” призначений на посаду строком на 3 роки. Інформація про інші посади, які обіймав директор протягом останніх п’яти років: Голова правління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”. Кушніров Л.А. не надав згоди на поширення його персональних даних.

26 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018 року) прийнято рішення про припинення повноважень заступника Голови правління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” Говорухи Анастасії Михайлівні з 26.04.2018 року у зв’язку із реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”. Говоруха Анастасія Михайлівна не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Говоруха А.М. перебувала на посаді 12 років 1 місяць. Говоруха А.М. не надала згоди на поширення її персональних даних.
На посаду заступника Голови правління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” не призначено жодної особи у зв’язку з реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

26 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018 року) прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” Кедич Олексія Григоровича з 26.04.2018 року у зв’язку із реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”. Кедич Олексій Григорович не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Кедич О.Г. перебував на посаді 13 років 1 місяць. Кедич О.Г. не надав згоди на поширення його персональних даних.
На посаду члена правління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” не призначено жодної особи у зв’язку з реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

26 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018 року) прийнято рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” Пеліхової Олени Юріївни з 26.04.2018 року у зв’язку із реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”. Пеліхова Олена Юріївна не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини Пеліхова О.Ю. перебувала на посаді 1 рік 2 місяці. Пеліхова О.Ю. не надала згоди на поширення її персональних даних.
26 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018 року) прийнято рішення про обрання Тишка Романа Олеговича членом Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” з 27.04.2018 року у зв’язку із реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”. Тишко Роман Олегович не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Член Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” призначений на посаду строком на 3 роки. Інформація про інші посади, які обіймав Тишко Р.О. протягом останніх п’яти років: 2013 – 2017 – ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”, Керівник проекту Бізнесу VIP-корпоративних клієнтів Головного офісу; з 23.03.2017 – ТОВ “ПРИВАТОФИС”, фінансовий директор. Тишко Р.О. не надав згоди на поширення його персональних даних. Тишко Р.О. є представником акціонера ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
27 квітня 2018 року Наглядовою радою ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №27-04/2018 від 27.04.2018 року) прийнято рішення про обрання Тишка Романа Олеговича Головою Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” з 27.04.2018 року. Тишко Роман Олегович не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Голова Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” призначений на посаду строком на 3 роки. Інформація про інші посади, які обіймав Тишко Р.О. протягом останніх п’яти років: 2013 – 2017 – ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”, Керівник проекту Бізнесу VIP-корпоративних клієнтів Головного офісу; з 23.03.2017 – ТОВ “ПРИВАТОФИС”, фінансовий директор. Тишко Р.О. не надав згоди на поширення його персональних даних. Тишко Р.О. є представником акціонера ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

26 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018 року) прийнято рішення про припинення повноважень заступника Голови Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” Ляшенко Інни Аркадіївни з 26.04.2018 року у зв’язку із реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”. Ляшенко Інна Аркадіївна не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Ляшенко І.А. перебувала на посаді 1 рік 2 місяці. Ляшенко І.А. не надала згоди на поширення її персональних даних.
26 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018 року) прийнято рішення про обрання Ляшенко Інни Аркадіївни членом Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” з 27.04.2018 року у зв’язку із реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”. Ляшенко Інна Аркадіївна не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Член Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” призначена на посаду строком на 3 роки. Інформація про інші посади, які обіймала Ляшенко І.А. протягом останніх п’яти років: 2006 -01.2017 ТОВ “Приват-Істейт”, директор; з 07.02.2017 – ТОВ “ПриватОфис”, директор. Ляшенко І.А. не надала згоди на поширення її персональних даних. Ляшенко І.А. є представником акціонера ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
27 квітня 2018 року Наглядовою радою ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №27-04/2018 від 27.04.2018 року) прийнято рішення про обрання Ляшенко Інни Аркадіївни заступником Голови Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” з 27.04.2018 року. Ляшенко Інна Аркадіївна не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Заступник Голови Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” призначена на посаду строком на 3 роки. Інформація про інші посади, які обіймала Ляшенко І.А. протягом останніх п’яти років: 2006 -01.2017 ТОВ “Приват-Істейт”, директор; з 07.02.2017 – ТОВ “ПриватОфис”, директор. Ляшенко І.А. не надала згоди на поширення її персональних даних. Ляшенко І.А. є представником акціонера ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

26 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018 року) прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” Канцелярист Тамари Павлівни з 26.04.2018 року у зв’язку із реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”. Канцелярист Тамара Павлівна не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Канцелярист Т.П. перебувала на посаді 1 рік 2 місяці. Канцелярист Т.П. не надала згоди на поширення її персональних даних.
26 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018 року) прийнято рішення про обрання Островського Олександра Валерійовича членом Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” з 27.04.2018 року у зв’язку із реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”. Островський Олександр Валерійович не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Член Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” призначений на посаду строком на 3 роки. Інформація про інші посади, які обіймав Островський О.В. протягом останніх п’яти років: 2010-2016р.р. -ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”, керівник Департаменту міжнародного фінансування; з 16.02.2017 – ТОВ “ЕЙСІ ДІСІ ПРОЦЕССІНГ”, директор. Островський О.В. не надав згоди на поширення його персональних даних. Островський О.В. є представником акціонера ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

26 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018 року) прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” Каніковського Миколи Даниловича з 26.04.2018 року у зв’язку із реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”. Каніковський Микола Данилович не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Каніковський М.Д. перебував на посаді 21 рік 5 місяців. Каніковський М.Д. не надав згоди на поширення його персональних даних.
На посаду члена Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” не призначено жодної особи у зв’язку з реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

26 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018 року) прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” Каніковського Миколи Даниловича з 26.04.2018 року у зв’язку із реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”. Каніковський Микола Данилович не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Каніковський М.Д. перебував на посаді 21 рік 5 місяців. Каніковський М.Д. не надав згоди на поширення його персональних даних.
На посаду члена Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” не призначено жодної особи у зв’язку з реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

26 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018 року) прийнято рішення про припинення повноважень Голови Ревізійної комісії ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” Лозового Анатолія Петровича з 26.04.2018 року у зв’язку із реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”. Лозовий Анатолій Петрович не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Лозовий А.П. перебував на посаді 21 рік 5 місяців. Лозовий А.П. не надав згоди на поширення його персональних даних.
На посаду Голови Ревізійної комісії ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” не призначено жодної особи у зв’язку з реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

26 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018 року) прийнято рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” Бичковської Людмили Василівни з 26.04.2018 року у зв’язку із реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”. Бичковська Людмила Василівна не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Бичковська Л.В. перебувала на посаді 21 рік 5 місяців. Бичковська Л.В. не надала згоди на поширення її персональних даних.
На посаду члена Ревізійної комісії ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” не призначено жодної особи у зв’язку з реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

26 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018 року) прийнято рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” Степанової Людмили Олексіївни з 26.04.2018 року у зв’язку із реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”. Степанова Людмила Олексіївна не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Степанова Л.О. перебувала на посаді 21 рік 5 місяців. Степанова Л.О. не надала згоди на поширення її персональних даних.
На посаду члена Ревізійної комісії ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” не призначено жодної особи у зв’язку з реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Директор Кушніров Леонід Аронович
02.05.2018»

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ ПРОЕКТНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, ідентифікаційний код юридичної особи 01417802 (надалі за текстом – Товариство) місцезнаходження якого: 49038, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Пастера, будинок 10, повідомляє про скликання ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ Товариства за рішенням Наглядової ради Товариства, які відбудуться «26» квітня» 2018 р. об 11:00 год. за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Пастера, будинок 10, другий поверх (кабінет Голови правління Товариства).
Реєстрація учасників починається з 10:00 до 10:45 за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Пастера, будинок 10, другий поверх (кабінет Голови правління Товариства).
Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань складений саном на поточну дату (якщо представником акціонера-юридичної особи є її керівник). Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана акціонером фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право у будь-який момент змінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
У реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства, а також у разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год. 20 квітня 2018 року.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складено на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів (20.04.2018р.).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення:
1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” в одній особі – Сновальову Любов Миколаївну.
1.2. Припинити повноваження лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
Проект рішення:
2.1. Проект рішення не надається. Кандидатура Голови загальних зборів акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” буде запропонована під час проведення зборів з числа акціонерів або їх представників, що зареєструвались для участі у зборах.
2.2. Обрати Кушнірова Леоніда Ароновича секретарем загальних зборів акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

3. Затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
Проект рішення:
3.1. Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”:
– Голосування на загальних зборах здійснюється таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування;
– Для доповідей з одного питання порядку денного надається до 1 хвилини;
– Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі, якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
– Після відкриття загальних зборів, до розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники зборів втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;
– Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера та/або його представника і теми (питання порядку денного) виступу; Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
– Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;
– Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;
– Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше однієї хвилини;
– Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова.
– Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються перед голосуванням по тому питанню, по розгляду якого подано заяву;
– Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надається до 10 хвилин на одне питання;
– Підсумки голосування оголошується на загальних зборах акціонерів після складання Лічильною комісією відповідного протоколу;
– Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складення протоколу підсумків голосування.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення:
4.1. Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” за 2017 рік
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” про її роботу у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення:
5.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” про її роботу у 2017 році
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” про її роботу у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення:
6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” про її роботу у 2017 році
7. Затвердження річного звіту (річних результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”) за 2017 рік.
Проект рішення:
7.1. Затвердити річний звіт (річні результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”) за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків товариства за результатами діяльності ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” у 2017 році.
Проект рішення:
8.1. Прибуток ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” за підсумками 2017 року спрямувати на поточні витрати ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, пов’язані із господарською діяльність товариства, на утримання майна (будівель та споруд), що перебуває у власності ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, в належному стані, а також на організацію та поліпшення умов праві співробітників ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
9. Припинення повноважень членів Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”
Проект рішення:
9.1. Припинити повноваження членів Правління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”: Куніров Леонід Аронович (Голова правління); Говоруха Анастасія Михайлівна (заступник Голови правління); Кедич Олексій Григорович (член правління) з 26 квітня 2018 року.
9.2. Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”: Пеліхова Олена Юріївна (Голова Наглядової Ради), Ляшенко Інна Аркадіївна (заступник Голови Наглядової Ради), Канцелярист Тамара Павлівна (член Наглядової ради), Каніковський Микола Данилович (член Наглядової ради) з 26 квітня 2018 року.
9.3. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”: Лозовий Анатолій Петрович (Голова Ревізійної комісії), Бичковська Людмила Василівна (член Ревізійної комісії), Степанова Людмила Олексіївна (член ревізійної комісії) з 26 квітня 2018 року.
10. Реорганізація органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
Проект рішення:
10.1. Затвердити кількісний склад Виконавчого органу ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” в кількості 1 (однієї) особи (одноосібний виконавчий орган).
10.2. Затвердити кількісний склад Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” в кількості 3 (трьох) осіб.
10.3. Ліквідувати Ревізійну комісію ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, як орган управління Товариством.
11. Обрання Виконавчого органу Товариства.
Проект рішення:
11.1. Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства
Проект рішення:
12.1.Проект рішення щодо нових членів Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».
12.2. Вважати повноваження новообраних членів Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” такими, що набувають чинності та є легітимними з 27.04.2018р.
12.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів з новообраними членами Наглядової Ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
12.4. Встановити, що розмір винагороди члена Наглядової ради є фіксованим та складає 1000,00 (одна тисяча) гривень після вирахування та утримання усіх обов’язкових податків та платежів згідно з чинним законодавством України; винагорода виплачується члену Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” один раз на рік за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
12.5. Уповноважити керівника ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” підписати з новообраними членами Наглядової Ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” цивільно-правові договори (контракти) від імені Товариства.
13. Внесення змін до статуту ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
Проект рішення:
13.1. Внести зміни до Cтатуту ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” шляхом викладення його у новій редакції. 13.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
13.3. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” підписати нову редакцію Статуту Товариства.
13.4. Уповноважити керівника ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” виконати всі необхідні дії, пов’язані із державною реєстрацією Статуту ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” у новій редакції згідно чинного законодавства України. Повноваження, зазначені у цьому пункті, можуть бути делеговані керівником ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” іншій визначеній ним особі шляхом видачі відповідної довіреності.
14. Затвердження кодексу корпоративного управління, положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, а також внесення змін до них.
Проект рішення:
14.1. У зв’язку з реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” вважати такими, що втратили чинність з дати реєстрації Статуту ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” в новій редакції:
– Положення про Наглядову Раду ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”
– Положення про Ревізійну комісію ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”
– Положення про Правління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”
– Положення про Загальні збори акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”
– Кодекс корпоративного управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
14.2. Затвердити в новій редакції з дати наступної, після реєстрації Статуту ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” в новій редакції:
– Положення про Наглядову раду ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”
– Положення про Загальні збори акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”
– Кодекс корпоративного управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
14.3. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” підписати нову редакцію:
– Положення про Наглядову раду ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”
– Положення про Загальні збори акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”
– Кодекс корпоративного управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
15. Про попереднє схвалення (надання згоди) на вчинення ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” значних правочинів.
Проект рішення:
15.1. Попередньо схвалити (надати згоду) на вчинення ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” значних правочинів, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, протягом одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” на загальну суму, що не повинна перевищувати 50 000 000,00 (п’ятдесяти мільйонів) гривень.
Адреса власного веб-сайту Товариства: http://www.ukrstalproekt.com.ua
Станом на 23.02.2018р. – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів акціонерів загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 1 905 штук, кількість голосуючих – 1 888.
Після отримання цього повідомлення акціонер Товариства має право:
– до дати проведення загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в порядку, передбаченому ст. 78 Закону України «Про акціонерні товариства», за місцезнаходженням Товариства (Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Пастера, будинок 10, другий поверх (приміщення приймальні Голови правління Товариства)) у робочі дні та години (понеділок – п’ятниця з 8:00 до 17:00 години (перерва з 12:00 до 13:00)), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами є Сновальова Любов Миколаївна (тел. (056) 374 40 34, (066) 710 86 11, е-mail: lnsnovaleva@gmail.com);
– до дати проведення загальних зборів надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
– вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів).
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління
ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” Л.А. Кушніров
23.03.2018 року

 

07 серпня 2017 року ПРАТ УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” отримало повідомлення, відповідно до якого у акціонера, якому належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій ПРАТ УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, змінився пакет належних йому акцій.

 

Дата обліку (за наявності) Дата повідомлення емітента акціонером Повне найменування юридичної особи – власника пакета акцій Код за ЄДРПОУ Місце-знаходження Загальна кількість акцій до зміни Загальна кількість голосуючих акцій до зміни Розмір частки акціонера до зміни, % Загальна кількість акцій після зміни Загальна кількість голосуючих акцій після зміни Розмір частки акціонера після зміни, %
24.07.2017 07.08.2017 ТОВ «АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ» 38955450 49041, Дн-вська обл., місто Дніпро, проспект Праці, будинок 2 Т 805 805 42,25722% 808 808 42,41470%
25.07.2017 07.08.2017 ТОВ «АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ» 38955450 49041, Дн-вська обл., місто Дніпро, проспект Праці, будинок 2 Т 808 808 42,41470% 809 809 42,46719%
26.07.2017 07.08.2017 ТОВ «АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ» 38955450 49041, Дн-вська обл., місто Дніпро, проспект Праці, будинок 2 Т 809 809 42,46719% 628 628 32,96588%
27.07.2017 07.08.2017 ТОВ «АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ» 38955450 49041, Дн-вська обл., місто Дніпро, проспект Праці, будинок 2 Т 628 628 32,96588% 641 641 33,64829%
02.08.2017 07.08.2017 ТОВ «АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ» 38955450 49041, Дн-вська обл., місто Дніпро, проспект Праці, будинок 2 Т 641 641 33,64829% 890 890 46,71916%

ДОВІРЯЙТЕ СВОЮ РОБОТУ ПРОФЕСІОНАЛАМ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ ПРОЕКТНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”
ПРАТ УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”