49038, Dnepropetrovsk
Pastera str., 10
tel./fax +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web: www.ukrstalproekt.com.ua

Частное акционерное общество
Украинский акционерный проектный и
конструкторско-технологический институт "Укрстальпроект"
ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"

           
49038, г. Днепропетровск
ул. Пастера, 10
тел./факс +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web:www.ukrstalproekt.com.ua

Інформацiя про загальнi збори акцiонерiв

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 22.02.2012
Кворум зборів** 74.000000000000
Опис Черга денна чергових зборiв: 1.Звiт правлiння про роботу ПрАТ "УАПКТI "Укрстальпроект" у 2011 роцi, затвердження показникiв роботи у 2011 роцi i фiнансової частини бiзнес плану на 2012рiк. 2.Звiт наглядової ради. 3.Звiт ревiзiйної комiсiї. Всi питання розглянутi i прийнятi
 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Доверяйте свою работу профессионалам!


Copyright 2008. ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"