49038, Dnepropetrovsk
Pastera str., 10
tel./fax +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web: www.ukrstalproekt.com.ua

Частное акционерное общество
Украинский акционерный проектный и
конструкторско-технологический институт "Укрстальпроект"
ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"

           
49038, г. Днепропетровск
ул. Пастера, 10
тел./факс +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web:www.ukrstalproekt.com.ua

Основнi вiдомостi про емiтента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Український акцiонерний проектний i конструкторсько-технологiчний iнститут "Укрстальпроект"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "УАПКТI "Укрстальпроект"
3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне підприємство
3.1.4. Поштовий індекс 49038
3.1.5. Область, район Кiровський
3.1.6. Населений пункт м.Днiпропетровськ
3.1.7. Вулиця, будинок Пастера,10
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва 1 224 105 0005028215
3.2.2. Дата державної реєстрації 04.04.2012
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 10001.25
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 10001.25
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ КБ "Приватбанк"
3.3.2. МФО банку 305299
3.3.3. Поточний рахунок 26007121036001
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті ПАТ КБ "Приватбанк"
3.3.5. МФО банку 305299
3.3.6. Поточний рахунок 26005050204393
3.4. Основні види діяльності
73.10.2 не має
не має не має
не має не має
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Дослiдження i розробки в галузi технiчних наук 555570 05.10.2011 Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України ДЕРЖАВНА АРХIТЕКТУРНО-БУДIВЕЛЬНА IНСПЕКЦI 05.10.2015
Опис Приватним акцiонерним товариством "Український акцiонерний проектний i конструкторсько- технологiчний iнститут "Укрстальпроект" одержана лiцензiя на основний вид дiяльностi - Проектнi роботи (для звичайних умов, для нового будiвництва, для реконструкцiї та капiтального ремонту, для територiй пiдвищеної сейсмiчностi, для територiй з складними iнженерно-геологiчними умовами: просiдаючi грунти, карстоутворення, зсуви, обвали, пiдтоплення).
 

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

3.8. Інформація про органи управління емітента
Склад органiв управлiння: Голова правлiння , заступник голови правлiння, член правлiння. До компетенцiї правлiння входить загальне керiвництво процесом виробництва, а також фiнансовi питання.
Доверяйте свою работу профессионалам!


Copyright 2008. ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"