49038, Dnepropetrovsk
Pastera str., 10
tel./fax +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web: www.ukrstalproekt.com.ua

Частное акционерное общество
Украинский акционерный проектный и
конструкторско-технологический институт "Укрстальпроект"
ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"

           
49038, г. Днепропетровск
ул. Пастера, 10
тел./факс +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web:www.ukrstalproekt.com.ua

Інформацiя про посадових осiб емiтента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кушнiров Леонiд Аронович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АК 909241 19.04.2012 Бабушкiнським РОДУ УМВД УКраїни в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1941
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Попереднє мiсце роботи АТЗТ "УАПКТI "укрстальпроект"
6.1.8. Опис Винагорода у виглядi заробiтної плати
6.1.1. Посада заступник голови правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Говоруха Анастасiя Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АМ 786921 19.04.2012 Жорвтневим РОДГУ УМВД України у Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1950
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Днiпропетровський дитячий будинок моделей
6.1.8. Опис винагорода у виглядi заробiтної плати

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
голова правлiння Кушнiров Леонiд Аронович АК 909241 13.04.2000 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 28.11.1996 81 4.00000000000 81 0 0 0
заступник голови правлiння Говоруха Анастасiя Миколаївна АМ 786921 28.02.2000 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 28.02.1998 53 3.00000000000 53 0 0 0
Усього 81 4.00000000000 81 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Доверяйте свою работу профессионалам!


Copyright 2008. ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"