49038, Dnepropetrovsk
Pastera str., 10
tel./fax +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web: www.ukrstalproekt.com.ua

Частное акционерное общество
Украинский акционерный проектный и
конструкторско-технологический институт "Укрстальпроект"
ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"

           
49038, г. Днепропетровск
ул. Пастера, 10
тел./факс +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web:www.ukrstalproekt.com.ua

Інформацiя про посадових осiб емiтента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кушнiров Леонiд Аронович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АК 909421 19.04.2012 Бабушкiнським РОДУ УМВД УКраїни в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1941
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Попереднє мiсце роботи АТЗТ "УАПКТI "укрстальпроект"
6.1.8. Опис Повноваження та обов"язки посадової особи передбаченi Статутом Товариства. Змiн у персональному складi не вiдбувалось. Непогашеної скудимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами Товариства.
6.1.1. Посада член правлiння (заступник голови правлiння - головний бухгалтер)
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Говоруха Анастасiя Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АМ 786921 28.08.2001 РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1950
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 23
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Попередня посада - Днiпропетровський дитячий Будинок моделей, головний бухгалтер
6.1.8. Опис Повноваження та обов"язки посадової особи передбаченi Статутом Товариства. Обран заступником голови правлiння на три роки. Непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини не має. Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами Товариства.
6.1.1. Посада член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кедич Олексiй Григорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ 732352 28.08.2001 Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1952
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Попередня посада - ПрАТ "УАПКТI "Укрстальпроект"
6.1.8. Опис Повноваження та обов"язки посадової особи передбачено Статутом Товариства. Обран членом правлiння на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Працює головним спецiалiстом вiддiлу комплексного проектування ПрАТ "УАПКТI "укрстальпроект". Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами.
6.1.1. Посада Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мацак Володимир Степанович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ 577067 09.04.1997 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1958
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ КБ Приватбанк. Зав регiональним вiддiленням.
6.1.8. Опис Повноваження та обов"язки посадової особи передбаченi Статутом товариства. Обран головою наглядової ради на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розголошення розмiру винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами товариства.
6.1.1. Посада член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Безбородова Олена Семенiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АК 168709 04.05.1998 Жовтневим РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1957
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Завiдуюча сектором iнформацiї ПрАТ "УАПКТI "Укрстальпроект"
6.1.8. Опис Повноваження та обов"язки посадової особи передбаченi Статутом Товариства та "Положенням про наглядову раду". Обрана членом наглядової ради (заступником голови наглядої ради) на три роки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Працює завiдоючою сектором iнформацiї в ПрАТ "УАПКТI "Укрстальпроект". Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами.
6.1.1. Посада член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Канiковский Микола Данилович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АМ 386482 14.05.2001 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1929
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 28
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Попередня посада - ПрАТ "УАПКТI "Укрстальпроект", головний технолог
6.1.8. Опис Повноваження посадової особи передбаченi Статутом Товариства. Обраний членом наглядової ради на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами.
6.1.1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лозовий Анатолiй Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АН 613119 23.07.2007 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1951
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "УАПКТI "Укрстальпроект" - головний iнженер проекту
6.1.8. Опис Повновадення голови ревiзiйної комiсiї передбаченi Статутом Товариства та "Положенням про ревiзiйну комiсiю" Обраний головою ревiзiйної комiсiї на три роки. Непогашеної судимостi за кориливi та посадовi злочини не має. Розголошення розмiру винаголоди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами.
6.1.1. Посада член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бичковська Людмила Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ 601861 23.07.2008 Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1964
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Попередня посада - ПрАТ "УАПКТI "Укрстальпроект". бухгалтер
6.1.8. Опис Повноваження передбаченi Статутом Товариства та 2Положенням про ревiзiйну комiсiю", Обрана членом ревiзiйної комiсiї на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами.
6.1.1. Посада член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Степанова Людмила Олексiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ 492856 18.03.1997 Красногвардiйський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1949
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Попередня посада - ПрАТ "УАПКТI "Укрстальпроект", оператор ПК
6.1.8. Опис Повноваження та обов"язки передбаченi Статутом товариства та "Положенням про ревiзiйну комiсiю". Обрана членом ревiзiйної комiсiї на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розголошення виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
голова правлiння Кушнiров Леонiд Аронович АК 909241 13.04.2000 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 28.02.1994 83 4 83 0 0 0
член правлiння (заступник голови правлiння) Говоруха Анастасiя Миколаївна АМ 786921 28.08.2001 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 28.02.1997 53 3 53 0 0 0
член правлiння Кедич Олексiй Григорович АЕ 732352 09.07.1997 Амур-Нижньоднiпровський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 0 0 0 0 0 0 0
Голова наглядової ради Мацак Володимир Степанович АЕ 577067 09.07.1997 Жовтневим РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 0 0 0 0 0 0 0
член наглядової ради Безбородова Олена Семенiвна АК 168709 04.05.1998 Жовтневим РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 28.02.1994 16 1 16 0 0 0
член наглядової ради Канiковський Микола Данилович АМ 168709 14.05.2001 Бабушкiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 28.02.1994 14 1 14 0 0 0
голова ревiзiйної комiсiї Лозовий Анатолiй Петрович АН 613119 23.07.2007 Жовтневим РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 28.02.1994 24 1.25 24 0 0 0
член ревiзiйної комiсiї Бичковська Людмiла Василiвна АЕ 601861 14.04.1997 Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 28.02.1994 33 1.7 33 0 0 0
член ревiзiйної комiсiї Степанова Людмила Олексiївна АЕ 492856 18.03.1997 Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 28.02.1994 15 0.7 15 0 0 0
Усього 236 12.3 236 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Доверяйте свою работу профессионалам!


Copyright 2008. ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"