49038, Dnepropetrovsk
Pastera str., 10
tel./fax +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web: www.ukrstalproekt.com.ua

Частное акционерное общество
Украинский акционерный проектный и
конструкторско-технологический институт "Укрстальпроект"
ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"

           
49038, г. Днепропетровск
ул. Пастера, 10
тел./факс +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web:www.ukrstalproekt.com.ua

Інформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи АФ ТОВ "Мут-аудит"
Організаційно-правова форма Підприємства
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21939201
Місцезнаходження 49000м.Днiпропетровськпл.Ленiна,1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 004071
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Рiшення Аудиторської палати № 195/2
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.10.2008
Міжміський код та телефон (056) 791 18 67
Факс не має
Вид діяльності Аудиторська
Опис Ведення реєстру передано у ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"




Доверяйте свою работу профессионалам!


Copyright 2008. ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"