49038, Dnepropetrovsk
Pastera str., 10
tel./fax +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web: www.ukrstalproekt.com.ua

Частное акционерное общество
Украинский акционерный проектный и
конструкторско-технологический институт "Укрстальпроект"
ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"

           
49038, г. Днепропетровск
ул. Пастера, 10
тел./факс +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web:www.ukrstalproekt.com.ua

Інформацiя про дивiденди

  За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 301000.000 0.000 0.000 0.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 158.010 0.000 0.000 0.000
Сума виплачених дивідендів, грн. 294357.740 0.000 0.000 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 16.02.2012      
Дата виплати дивідендів 27.02.2012      
Опис Рiшення про виплату дивiдендiв було прийняте на Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "УАПКТI "Укрстальпроект" 22 лютого 2012 року. Перелiк осiб якi одержали дивiденди було скадено 16 лютого 2012 року. Сума спачених дивiдендiв склала 294354.74 грн.
Доверяйте свою работу профессионалам!


Copyright 2008. ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"