49038, Dnepropetrovsk
Pastera str., 10
tel./fax +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web: www.ukrstalproekt.com.ua

Частное акционерное общество
Украинский акционерный проектный и
конструкторско-технологический институт "Укрстальпроект"
ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"

           
49038, г. Днепропетровск
ул. Пастера, 10
тел./факс +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web:www.ukrstalproekt.com.ua

Вiдомостi про цiннi папери емiтента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16.04.2010 88/04/1/10 Днiпропетровське територiальне управлiння Нацiональної комiсiї по цiнних паперах та фондового ринку UA 40000066500 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 5.25 1905 10001.25 100
Опис Приватне акцiонерне товариство ПрАТ "УАПКТI "Укрстальпроект" не є учасником нi на внутрiшнiх, нi на зовнiшнiх ринках, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами i не приймає участi у лiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах, додаткових емiсiй не було
 
Доверяйте свою работу профессионалам!


Copyright 2008. ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"